Polyfunkčný objekt AVE MARIA sa nachádza v novom modernom centre Trenčína v blízkosti Masaryčiek
(terajšie DV Centrum), bankami, Daňovým úradom, Trenčianskym samosprávnym krajom, Sociálnou
poisťovňou, políciou, Fakultnou nemocnicou a budovou bývalého SLOVAKOTEXU.

Budova je lokalizovaná medzi ulicami Legionárska a Jesenského. Pred budovou je križovatka ulíc
Partizánska a Legionárska.

Autobusové spoje MHD

V blízkosti budovy sa nachádzajú dve autobusové zastávky

Smer "Kubrá, námestie, Opatovská, Sihoť IV., Zlatovce, Kubrica, Kubranská, autobusová stanica"
spojmi č. 1,2,5,8,11,15,17,18,22,24 (zastávka pri Poštovej banke). Polyfunkčný dom AVE MARIA
sa nachádza oproti tejto autobusovej zastávky. Cez ulicu môžete prejsť cez dva prechody pre chodcov.
Jeden prechod pre chodcov sa nachádza pred Billou (DV Centrum – bývalé Masaryčky) a druhý prechod
pre chodcov medzi Poštovou bankou a Mäsiarstvom URBÁNEK.

Smer "gen. Svobodu, Nozdrkovce, Saratovská, Východná, OC Laugaricio, autobusová stanica"
spojmi č. 1,2,3,5,8,9,10,11,15,17,18,19,22,23,24,28,50 (zastávka pri poisťovni Allianz a Daňovom úrade).
Do polyfunkčného domu sa z tejto zastávky dostanete tak, že sa vrátite peši po chodníku smerom
k nám. Sv. Anny a prejdete okolo pekárne Barbora. Prechodom pre chodcov sa dostanete k budove
SEKO+DAPA, ktorá je spojená s Polyfunčným objektom AVE MARIA budovou ART PASSAGE
(sídli v nej Ober Bank a bižutéria Belle). Všetky tri spomínané budovy tvoria ucelený celok.

Autom

Smer Bratislava, Žilina: z diaľnice D1 pokračovať po ceste č. 50/E572 smerom na Banskú Bystricu.
Odbočte doľava na cestu č. 507.
Smer Zvolen, Prievidza: Z cesty č. 50/E572 odbočte doprava na cestu č. 507.
Prejdite cez kruhový objazd rovno (druhá odbočka vpravo) a pokračujte rovno. Pri OC Laugaricio prejdite
cez kruhový objazd rovno (druhá odbočka vpravo). Cez prvú aj druhú svetelnú križovatku prejdite rovno.
Na tretej svetelnej križovatke (oproti čerpacej stanici OMV) odbočte vpravo. Pokračujte rovno a na konci
cesty odbočte vľavo na hlavnú cestu.
Polyfunkčný objekt AVE MARIA sa nachádza po vašej ľavej ruke, hneď oproti autobusovej zastávke.

Nakoľko sa jedná o širšie centrum zvyčajne "nie je ľahké nájsť" miesto na parkovanie. Pre nájomníkov je parkovanie v podzemnej garáži.
Priamo pred vchodom do lekárne AVE MARIA sa nachádza vyhradené parkovacie miesto pre invalidných zákazníkov lekárne.